Slovník pojmů

Toto není kompletní slovník, věnuji se zde jen pojmům a zkratkám, které jsou většinou neznáme lidem novým ve spankingu.

CDD

Christian Domestic Discipline - Křesťanská domácí disciplína. Varianta domácí disciplíny, která je obvykle dvou druhů:

DD

Domácí disciplína. Užití spankingu v domácím prostředí k výchovným účelům.

Hard-Wired Spanko

Člověk, jehož zájem o spanking pochází z vnitřního puzení, které si nevybral a které je trvalé. .

F/F

Dospělá žena spankující dospělou ženu.

F/M

Dospělá žena spankující dospělého muže.

HoH

Head of Household - hlava domácnosti.

LDD

Loving Domestic Discipline - Milovat domácí disciplínu.

M/F

Dospělí muž spankující dospělou ženu.

M/M

Dospělý muž spankující dospěléjo muže.

OTK

Over-the-knee - přehnutí přes koleno. Spankingová pozice kde spankovaný je přehnutý přes koleno spankera.

Safeword-Stopka (slovo/gesto)

Dohodnutá metoda komunikace, která použitím ukončuje veškeré aktivity. Ty mohou pokračovat až poté, co osoba která stopku použila k tomu dá souhlas.

Poznámka: Autor této stránky nedoporučuje používání stopky při hrátkách začátečníků, místo toho doporučuje aby jakýkoliv náznak nutnosti přestat byl respektován. Využití stopky předpokládá, že jakékoliv jiné protesty během spankingu budou ignorovány, což je bezpečné jen v případě že partneři znají dostatečně své hranice, omezení a reakce.

Scéna

Termín označující celý průběh spankování, včetně přednášky, klečení v koutě a tak podobně.

Spankový purista

Někdo pro koho je spanking jediný "kink"(úchylka) (oproti jiným aktivitam například flogging, figging, bondáž a tak podobně).

tih

Taken In Hand. Obykle označuje roli doplňující (komplementární k) "Head of Household" (hlavě domácnosti.

TTWD

This Thing We Do - Tyto věci mi děláme. Populární a nenápadný způsob jak dát ostatním spankerům najevo svůj zájem o spanking.

Vanilka

Termín užívaný pro někoho kdo nedělá spanking (nebo nemá jakýkoliv jiný fetish) (např. vanilkový partner, vanilkový vztah).