Vítejte!!

Tato stránka je určena všem, kteří někdy přemýšleli o spankingu, nebo měli nutkání ho zkusit ale nevěděli co, nebo jestli vůbec něco, s tím dělat. Také je určena jako zdroj informací pro přátelé příznivců spankingu, aby lépe porozuměli čím jejich přítel nebo partner prochází a věděli co s tím mohou dělat.

Spanking je něco čím jsou lidé nedobrovolně posedlý. Tato posedlost z nich nedělá nemocné nebo divné lidi, stejně tak to neznamená že hledají uspokojení psychické nemoci. Pokud je spanking praktikován správně, dobrovolně na všech zůčastněných stranách, jedná se o aktivitu přinášející potěšení a naplnění všem, kteří ho dělat chtějí nebo potřebují.

Na levé straně jsou odkazy na různé oblasti této stránky. "Základy" jsou oblastí nejdelší a zahrnují vysvětlení různých rolí, které může praktikant spankingu zaujímat ve spankingových vztazích, zodpovědnosti spankera a spankovaného, různé typy spankingu a také spankingové pozice a nástroje. "Nejčastější otázky" odpovídají na otázky lidí, pro které je spanking něco neznámého. Sekce "Slovník pojmů" se věnuje pojmům, které spankeři často používají, ale lidmi neznalými nemusí být intuitivně vyloženy správně.

Protože tato stránka nebude zjišťovat věk návštěvníků, budou vynechány obrázky, videa nebo explicitní popisy obsahu pro dospělé, ani nebude zobrazovat odkazy na stránky třetích stran, které by takovéto věci mohli obsahovat.

Na tét stránce se nebude probírat nic co by se jakýmkoliv způsobem týkalo dětí. Řekl bych "hledejte jinde" ale vlastně nechci abyste to dělali. Pokud hledáte obsah týkající se spankingu dětí, běžte si sednou do kouta a styďtě se, bude to mnohem lepší využití vašeho času.

Základy které potřebujete vědět

Sekce "Role", "Zodpovědnosti", "Typy spankingu", "Spankingové pozice", a "Nástroje" mohou být sbaleny kliknutím na jejich záhlaví.

Rychlá navigace
Role

Co je spanking?

Spanking je činnost která využívá bolest, aplikovanou výhradně na pozadí spankovaného, jako nástroj k docílení zamýšleného efektu. Tento efekt může být výčitka nechteného chování, uvolnění nechtěných emocí, společná zábava nebo cokoliv,o čem se bude dále mluvit.

Důležitá věc, na kterou byste měli vždy pamatovat, je že spanking je nástroj, ne řešení. Nemůže být aplikován jako všelék na vztah neho chování.Atmosféra spankování, důvěra mezi spankovaným a spankerem, zdůvodnění spankování - všechny tyto věci vedou dohromady k efektivitě spankování. Nevyužívejte ho jako řešení, přistupujte k němu jako k nástroji, který musí být využíván spolu s dalšími nástroji.

Kdo je spanko?

Spanko je každý, kdo je fascinovaný spankingem nebo jenom mluvením o něm. Tato fascinace může být rozšířená o aktivity jako výchovné přednášky, klečení v koutě, přísné pohledy a tak dále. Spankový nadšenci se někdy identifikují jako "Spankový puristé" a/nebo "Rozený spanko" (viz Slovník pojmů pro vysvětlení těchto pojmů).

Role

Upozornění: Pamatujte že každá osoba může zaujímat kteroukoliv z těchto rolí bez toho aniž by o ní měli nějaké povědomí nebo zkušenosti s ní. Nalézání spankového partnera a začínání si jakýchkoliv aktivit s ním s sebou vždy nese určité riziko, ať už zranění fyzické/psychické nebo že nedostanete co hledáte. Buďtě při výběru zodpovědní.

Spankeři

Vychovatel

Tato osoba vychovává ty co porušili pravidla a (ne vždy) jim pomáhá pravidla stanovit.

Mentor

Tato osoba stanpvuje pravidla a (ne vždy) je trestá za jejich porušení.

Top

(Většinou) obecné pojmenování spankera.

Spankovaní

bottom

(Většinou) obecné pojmenování spankovaného.

spratek

Někdo kdo si užívá (buďto v rámci hry nebo ve skutečnosti) porušování pravidel před/během spankingu.

Dozor / Pověřenec / Chráněnec

Tyto termíny mají mnoho definic, ale většinou znamenají osobu, která je v nějakém bližším vztahu s Mentorem.

Různé

Switch

Člověk který je ochoten být buď spanker nebo spankovaný v závislosti na partnerovy.

PArtner na hraní

Obecný výraz pro někoho s kým máte trvající spankový vztah.

Pomocné role

Učitel

Někdo kdo je ochotný dělit se o jeho pohled na spanking nebo zkušenosti nabyté praxí s jinými lidmi.

Student

Doufám že vy.

Safety call

Někdo kdo je připravený (většinou na telefonu) zasáhnout pokud by vám nevyšla schůzka s neznámým spankingovým partnerem. Tato osoba je zodpovědná za sehnání pomoci, okud se ocitnete v nebezpečí a proto musí vědět s kým jste, kde jste, zhruba jak dlouho tam budete bez toho aniž by jste se ozvali a tak podobně.

Zodpovědnosti

V návaznosti na dodržování svých zodpovědností, je doporučené přijmout patřičná opatření, abyste se ujistili že tak činí i váš partner.

Jako spanko máte dvě základní zodpovědnosti: za vaše bezbečí a vaše očekávání.

Bezbečí:
 1. Věnujte se spankingu ze zdravých důvodů.
 2. Znejte své hranice a omezení.
 3. Sdělte tyto hranice a omezení svému partnerovy.
 4. Efektivně dbejte na jejich dodržování.
Očekávání:
 1. Budtě si jistí co z toho máte.
 2. Najděte si důveryhodné lidi se kterými to budete dělat.
 3. Sdělte svému partnerovi svoje touhy a potřeby.

Zdravé důvody

Ať už jsou vaše důvody pro spanking jakékoliv, ujistěte se že jsou vždy v soulady se všemi přímo zůčastněnými. V takovém případě by mělo vše být v pořádku (zdravé). Nicméně z některých důvodů byste se mu věnovat neměli. Takové důvody jsou například:
 • projev touhy po zneužívání / vzpomínek na zneužívání
 • náhražka za závislosti(sebepoškozování, drogy a tak podobně)
 • léčba jakýchkoliv stavů (mentální anorexie, bulimie, a tak podobně)
 • náhražka za dospívání (dospělý se musí chovat jako dospělí).

Hranice a omezení

"Hranice" jsou věci, které dělat nechcete. "Omezení" jsou věci, které dělat nemůžete. Rozeznávejte tyto rozdíly. Nekdy byste chtěli dětat něco, co vaše tělo nebo emoce nemohou zvládnout. Nekdy vás někdo může přemluvit k něčemu, co dělat nechcete ale technicky to zvládnete. Neměli byste se ovšem pouštět ani do jedné varianty.

Je důležité si pamatovat, že hranice a omezení nemusí být trvalé aby byli platné. Na příklad: zatímco většina vašich hranic a omezení bude stálá, hodinu trvající protesty proti výchovnému spankingu je stejně platná jako celoživotní averze k použití určitého nástroje. I když se nějaké hranice vztahuje jen k určitému dni, hodine nebo situaci, musí na ní být stále pohlíženo jako na kteroukoliv jinou. Je také důležité pamatovat, že můžete mít různé hranice a omezení v závoslosti na různcýh partnerech, nástrojích nebo typech spankování. Nedivte se, že sice vydržíte hodinové bití rákoskou poku půjde jen o zábavu ale nezvládnete více než pár ran pokud půjde o trest. Neexistují žádná pravidla pro to jak byste měli být k čemukoliv otevření nebo odolní.

Komunikace

Ať už jsou vaše hranice nebo omezení psychické nebo fyzické,vždy o nich musíte mluvit se svým partnerem než přerostou v problém. Může sice být obtížné být takto otevřený, ale je to důležité z následujícího důvodu: Pokud jasně a výslovně nesdělíte partnerovi svě hranice a limity, přebíráte veškerou zodpovědnost za újmu která vám vznikne při jejich překročení. I kdyby jste byli ochotní toto riziko podstoupit, pamatujte také, že vašeho partenra určitě nepotěší, že vám ublížil byť měl původně jiné úmysli. Pokud máte jakoukoliv osobní hranici nebo omezení, která může být překročená během hraní si s partnerem, musíte ho o tom informovat. Zároveň byste měli předem znát i jeho hranice a omezení dříve než vůbec začnete.

Pamtujte že společně s dodrřováním vlastní bezpečnosti je na vás i zodpovědnost za naplnění svých očekávání. Jen vy jste zodpovědní za to, že váš partner ví co chcete nebo potřebujete. Jen vy jste zodpovědní za to, že se nedostanete za hranici toho co snesete. I přesto, že můžete být požehnání partnerem, který je zbehlý v rozeznávání těchto věcí, zvláště pokud jste spolu delší čas, tato zodpovědnost se nikdy nepřesouvá na něj, ani by to od nich nemělo být vyžadováno. Uvědomujte si sami sebe a řekněte partnerovi, co se vám děje v hlavě.

Zajištění hranic a omezení

Pokud vás někdo bude přesvědčovat že vaše hranice a omezení nejsou pádné, vyslechtěte ho, chcete li. Je zdravé občas získat vnější pohled na věc od člověka s jinými zkušenostmi. Pokud je někdo bude odmítat dodržovat perte se o ně. Zuby nehty bude li to třeba. I kdyby měl takový člověk technicky pravdu, to že jim vy věříte znamená že váš mozek a tělo na jejich překročení nejsou připravené a jejich překročení povede pouze k negativní zkušenosti.

Věci které nejsou vaše zodpovědnost

 • Stavění potřeb partnera nad své. Přesto že je důležité být k nim citlivý, nemají v žádném případě větší význam.
 • Bezpodmínečná autorita/poslušnost. Tato pravidla by měla být flexibilní k tlumícím okolnostem a stejně tak by měly být tresty za jejich porušení.
 • Bezpodmínečné přijímání spankingu. Bez ohledu na to proč to děláte, nikdy byste to neměli dělat pokud se na to necítíte.
 • Ujišťování se, že váš partner upřímně říká co si myslí. I přesto že je důležité být k němu empatický, není na vás, abyste zajistili že váš partner říká co si myslí.

Zodpovědnosti spankera

Obvykle je na vás určit směr, kterým se hraní bude ubírat. Mnoho těchto věcí se může během spankingu změtnit. Vaše rozhodnutí může zahrnovat následující věci(ale nemusí se omezit nutně na ně):
 • Předehra spankingu (výchova, klečení v koutě a tak podobně)
 • Kolik oblečení zakrývá zadek
 • Pozici ve které bude spankovaný
 • JAké nástroje použijete
 • Síla s jakou budete vyplácet
 • Tempo s jakým bude vyplácet
 • Trvání výprasku
 • Zakončení výprasku (klečení v koutě, péče o spankovaného a tak podobně)

Zodpovědnosti spankovaného

Obvykle se očekává že budete více či méně přijímat výprask. Taktéž se musíte ujistit že se vaše tělo a mysl zotaví z výprasku. Konkrétně to může být:
 • Pokud nemáte důvod použít stopku, přijímejte výprask natolik, aby nebylo vidět že vás to opravdu bolí. Nevysílejte smíšené signály.
 • Pokud máte domluvenou stopku a musíte ji použít, použijte ji..
 • Dodržujte pitný režim a dobrou stravu. Výprask je náročný na energii.
 • Udržujte svou kůži zdravou. Dobrým typem jsou krémy a vitamín E. Kůže se výpraskem rychle vysuší, což může vést k jejímu popraskání.

Typy spankingu

Poznámka: Pamatujte že všechny typy spankingu musí být společné úsilý/zájem pokud mají být zdravé a konstruktivní. Všichni zúčastnění musí být správně nalazení na druh spankingu kterému se chystáte věnovat.

Poznámka 2: Toto není určitě kompletní seznam. Stejně tak neexistuje žádný jednotný konsenzus na správný výklad těchto pojmů.

Arbitrary - Svévolný, despotický

Spanking bez žádného zvláštního důvodu, většinou na něj dochází čistě jenom proto, že jeden z partnerů má chuť na spanking.

Nápravné

Disciplinární

Nezaměňovat s Trestným, "disciplína" pochází z latinského disciplina což znamená 'instrukce'. Disciplinární spanking slouží jako návod na budoucí chování, nikoliv jako následek chování předešlého.

Trestný

Nezaměňovat s Disciplinárním, trest (anglicky "punishment") pochází z latinského punire což znamená 'trest'. Trestný spalnking slouží jako následek předchozího chování, nikoliv jako návod na chování budoucí.

Demonstrativní

Spanking konaný před alespoň jedním pozorovatelem, obvykle za účelem instruovat.

Úvodní/Seznamovací

Spanking sloužící jako seznámení se s metodamy spankera/spankovaného.

Erotický

Spankig provozovaný před nebo během (někdy i namísto) sexu za účelem vyvolání sexuálního vzrušení.

Povinný

Spanking na které dojde bez ohledu na chování spankovaného.

Spanking před usnutím

Spanking před usnutím každý večer.

Probouzecí spanking

Spanking na začátku každého dne po probuzení.

Udržovací

Spanking dávaný v pravidelných intervalech aby se zajistila stálost chování spankovaného.

Motivační

Spanking mající motivovat spankovaného k většímu úsilí.

Hravý

Bezstarostný spanking bez hlubšího významu..

Preventivní

Spanking, který má zabránit určitému chování, akci před tím, něž k ní dojde.

Úlevné

Uklidňující

Nezaměňovat s terapeutickým, uklidňující spanking má vrátit rozházené emoce spankovaného do normálu.

Terapeutický

Také známý jako "stress relief - úleva od stresu". Nezaměňovat s uklidňujícím. Terapeutický spanking se snaží uvolnit nezdravě nahromaděné emoce spankovaného.

Odměna

Většinou jemnější spanking sloužící jako pozitivní motivace k posílení zamýšleného chování.

Řečnický

Spanking používaný jako nástroj k vítězství v debatě. Pokud si ho neužívají obě strany bývá neeticky a pravděpodobně i formou zneužívání.

Romantický

Spanking který má vyprovokovat romantické pocity mezi partnery.

Speciální příležitosti

Spanking sloužící jako oslava nějaké události. Typickým příkladem je narozeninový výprask.

Unikátní/hovorové

Blissipline - Blažesciplína

Složenina "bliss - blaho" and "discipline - disciplína".

Funishment - Zátrest

Složenina "fun - zábava" and "punishment - trest".

Spankingové pozice

Základní typy pro všechny pozice:

Sloupec "Důraz" ukazuje na kolik je na dané vlastnosti kladen důraz při dané pozici.

"Kontrola" ukazuje jak velkou kontrolu má spanker nad spankovaným při dané pozici, nikoliv kolik kontroly je vyžadováno od spankovaného.

PozicePopisDůrazP
Bending over - přehnutíV této pozici je spankovaný přehnutý přes něco v pase. Pokud spanker vyžaduje konkakt, může buďto položit ruku na záda, ramena nebo (je-li opatrný) hlavu spankovaného, nebo ho obejmout nespankující rukou kolem pasu. Blízkost (Závisí na množství kontaktu)
Kontrola (Závisí na množství kontaktu)
Zostuzení (★☆☆)
Zranitelnost (★★☆)
Bending over
Bending over, feet free - přehnutí s volnými chodidlyPro spankovaného náročňější verze "Bending over". Spankovaný je přehnutý přes objekt (obvykle s hlavou směrem k zemi) s chodidly tak, že nemůže dosáhnout na zem. Čím výše je zadek oproti tělu, tím větší pocit zranitelnosti.Blízkost (Závisí na množství kontaktu)
Kontrola (Závisí na množství kontaktu)
Zostuzení (★☆☆)
Zranitelnost (★★★)
Bending over feet free
Diapering - přebalováníSpankovaný leží na zádech s nohama nahoru. Drží je buď spanker nebo spankovaný.Blízkost(★☆☆)
Kontrola (★☆☆)
Zostuzení (★★★)
Zranitelnost (★★☆)
Diapering
Hands and knees - ruce a kolenaSpankovaný má ruce a kolena na zemi, páteř více méně paralelní s podložkou.Blízkost(☆☆☆)
Kontrola (☆☆☆)
Zostuzení (★★☆)
Zranitelnost (★★☆)
Hands and knees
Head and knees - hlava a kolenaSpankovaný zvedá zadek, zatímco má na zemi položená kolena a lokty/hlavu.Blízkost (☆☆☆)
Kontrola (☆☆☆)
Zostuzení (★★☆)
Zranitelnost (★★★)
svg/Head and knees
Over the knee - přes kolenoKlasická spankingová pozice. Spanker sedí a přes klín má přehnutého spankovaného. Spankovaný je tak v přirozené prozici pro spankování.Blízkost (★★★)
Kontrola (★☆☆)
Zostuzení (★☆☆)
Zranitelnost (★☆☆)
Over the knee
Over the knee, feet free - přes koleno s volnými chodidlyV této pozici je spankovaný zranitelnější než v klasické poloze přes koleno. Zatlačením tak aby lokty/hlava spankovaného byly na zemi spankovaný ztrácí rovnováhu, takže nezbývá než přijímmat výprask.Výprask (★★★)
Kontrola (★★☆)
Zostuzení (★★☆)
Zranitelnost (★★☆)
Over the knee feet free
Over the knee, trapped by leg - přes koleno se znehybněnýma nohamaPozice kdy má na rozdíl od klasického přehnutí přes koleno spanker větší kontrolu. Přehne spankovaného pouze přes jednu nohu a druhou přidrží nohy spankovaného.Blízkost (★★★)
Kontrola (★★★)
Zostuzení (★★☆)
Zranitelnost (★★★)
Over the knee trapped by leg
Laying over spanker's lap - v leže přes klínPři této pozici spanker sedí na nábytku, který má dostatek místa aby si mohl spankovaný lehnout přes jeho klín.Blízkost (★★★)
Kontrola (★☆☆)
Zostuzení (☆☆☆)
Zranitelnost (☆☆☆)
Laying over spanker's lap
Laying down - v ležePro spankovaného velice pohodlná poloha. Vyžaduje od něj pouze na něčem ležet, případně mít podloženou pánev, aby se zvedl zadek. Blízkost (☆☆☆)
Kontrola (☆☆☆)
Zostuzení (☆☆☆)
Zranitelnost (☆☆☆)
Laying down
Standing/Leaning - ve stoje/opřenŚpankovaný stojí volně nebo je nahnutý na vertikální objetk. Může mít vystrčený zadek.Blízkost (☆☆☆)
Kontrola (☆☆☆)
Zostuzení (★☆☆)
Zranitelnost (★☆☆)
Standing/Leaning
Wheelbarrow - trakařSpankovaný obličejem od spankera, který mu obkročmo podloží pánev nohama. Spankovaný buďto zvedá horní polovinu těla nebo má hlavu/lokty na zemi tak aby měl zvednutý zadek.Blízkost (★★★)
Kontrola (★★☆)
Zostuzení (★★★)
Zranitelnost (★★★)
Wheelbarrow

Nástroje

Nikdy nepoužívejte jakkoliv poškozené nástroje.

Běžné materiály

Nejprve je třeba znát materiály, ze kterých mohou bt nástroje vyrobené.

Common Implements

When spanking, be mindful of the heaviness and hardness of your implement. Heavy and / or hard implements should never be used on an area of the body close to bone.

Spankings are noticeably noisy and aren't difficult to overhear by neighbors or passers-by, so use discretion. The terms here are relative to a firm hand-spanking.

NástrojZkušenostPocitIntenzitaBezpečná místa použitíHlasitost
PásekStředně pokročilíTupé údery/Štiplavé úderyPrůměrná - SilnáCelý zadek / StehnaPrůměrná
Koupelová štětkaStředně pokročilí - PokročilýTupé úderySilnáSpodní dvě třetiny zadkuHlasité
Kartáč na vlasyStředně pokročilíTupé údery/Štiplavé úderyPrůměrná - SilnáSpodní dvě třetiny zadku Průměrná - Hlasité
Hůl - tlustáPokročilýŠtiplavé údery/Tupé úderySilnáSpodní dvě třetiny zadkuPrůměrná
Hůl - tenkáPokročilýŠtiplavé úderyPrůměrná - SilnáSpodní dvě třetiny zadku / StehnaTiché
Pádlo - velkéPokročilýTupé údery/Štiplavé úderySilnáSpodní dvě třetiny zadkuHlasité
Pádlo - maléStředně pokročilíŠtiplavé údery a/nebo Tupé údery
(v závislosti na materiálu)
PrůměrnáSpodní dvě třetiny zadku/ StehnaPrůměrná - Hlasité
RukaZačátečníciŠtiplavé údery/Tupé úderyJemná - PrůměrnáCelý zadek / StehnaPrůměrná
PravítkoZačátečníciŠtiplavé úderyJemnáCelý zadek (v závislosti na materiálul) / StehnaTiché - Průměrná
VařečkaZačátečníciŠtiplavé úderyJemná - PrůměrnáCelý zadek (v závislosti na materiálu) / StehnaPrůměrná
ŘemenStředně pokročilí - PokročilýTupé údery/Štiplavé úderyPrůměrná - SilnáCelý zadek / StehnaPrůměrná
RákoskaPokročilýTupé údery/Štiplavé úderyPrůměrná - SilnáCelý zadek / StehnaTiché